รอบรั้ว มศว
 
นิสิตแพทย์ มศว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ในการประกวดไวรัลคลิป 50 ปี แพทยสภา
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนิสิต คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ในการประกวดไวรัลคลิป 50 ปี แพทยสภา เพื่อจรรณยาบรรณนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่ยั่งยืน เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แพทยสภา ณ ห้องประชุมสยามกุฎราชกุมาร และห้องประชุมพัชรกิตติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 โดยมีนายแพทย์ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี
ข่าว/ภาพ : งานผลิตสื่อ และประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2561