รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงญานิศา เตชคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่น
 
นายแพทย์ชัชวาลย์ เจริญธรรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต พร้อมด้วย ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และครอบครัวเตชคุณวุฒิ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ แพทย์หญิงญานิศา เตชคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มศว ที่เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี 2561 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับการสาธารณสุขไทย ภายใต้หัวข้อ “การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการปรับปรุงการสาธารณสุขไทย และทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย จัดโดย มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ณ บริเวณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561

ข่าว/ภาพ : งานผลิตสื่อ และประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2561