รอบรั้ว มศว
 
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว เปิดตัวศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย
 
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดตัวศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย (KiThai) โดยมีนางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติ เป็นประธาน ในงานเปิดตัวศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย หรือ KiThai (Kreative Industry of Thailand) ภายใต้การดูแลของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ในศาสตร์ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ ด้านอัญมณี เครื่องประดับ แฟชั่น และของตกแต่งบ้าน โดยเน้นแนวคิดหลักในการบูรณาการองค์ความรู้แบบสร้างสรรค์เชิงอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทย โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้ให้ข้อมูล พร้อมนำชมตัวอย่างผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มาจากงานวิจัยของวิทยาลัย และงานสร้างสรรค์ที่เกิดจากโจทย์ของผู้ประกอบการหรือชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนการสอนจนได้เป็นผลงานที่สามารถผลิตขายได้จริง ณ บูธวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โซน Innovationand Design Zone ภายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 62 ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ : ข่าว
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ภาพข่าว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 12 กันยายน 2561