รอบรั้ว มศว
 
คณะกายภาพบำบัด มศว ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จาก Singapore Institute of Technology
 
ผู้บริหาร บุคลากร นิสิตคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จาก Singapore Institute of Technology ประเทศสิงคโปร์ ที่เดินทางเยี่ยมชม งานเวชศาสตร์และฟื้นฟู โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ และคลินิกกายภาพบำบัด ประสานมิตร เมื่อวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561ข่าว/ภาพ : คณะกายภาพบำบัด มศว 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2561