รอบรั้ว มศว
 
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน
 
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ออกหน่วยแพทย์พระราชทานในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่าผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ อำเภอกาบเชิง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ2 อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์


ข่าว/ภาพ : งานเวชนิทัศน์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2561