รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร.ภาณุ กุศลวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในการแข่งขันกีฬายูยิตสู รายการ Ju-Jitsu Thailand Open World Ranking 2018 และสามารถสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินนานาชาติของ Ju Jitsu International Federation (JJIF) ในประเภท Contact Ju-Jitsu และประเภท Ju-Jitsu Fighting System

ข่าว/ภาพ : คณะพลศึกษา


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2561