รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คะแนนรวม (Overall Performance) รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในประเภทโครงสร้างเบาและมีประสิทธิภาพสูง (Structural Cost Award) รางวัลชมเชย ในประเภทโครงสร้างเบาและก่อสร้างได้อย่างประหยัด (Total Cost Award) รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ในประเภทก่อสร้างได้อย่างประหยัด (Construction Cost Award) รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ในประเภทคำนวณทำนายการโก่งตัวของสะพานได้อย่างแม่นยำ (Prediction Award)

จากการแข่งขันสะพานเหล็กระดับนานาชาติรายการ ASIA BRIDGE COMPETITION (BRICOM 2018) ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันรวม 15 ทีม จาก 6 ประเทศ

โดยมี นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี 20 คน เข้าร่วมการแข่งขัน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร และ อาจารย์ ดร.อัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมข่าว/ภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561