รอบรั้ว มศว
 
ส่วนพัฒนากายภาพ จัดโครงการสัมมนา แนวทางรับมือและป้องกันอุบัติภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
 
ส่วนพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มศว จัดโครงการสัมมนา "แนวทางรับมือและป้องกันอุบัติภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวและอันตรายจากแผ่นดินไหว และเรื่องการเตรียมตัวเพื่อรับมือต่อภัยแผ่นดินไหว ทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณชูเลิศ จิตเจือจุน คณะทำงานตรวจสอบปัญหาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และผู้ชำนาญการด้านโยธา สภาวิศวกร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องสาเหตุการวิบัติของอาคารและการก่อสร้าง และเรื่อง แนวทางการตรวจสอบสภาพอาคารเก่า และแนวทางแก้ไขปัญหาโครงสร้าง ณ ห้องกิ่งกัญญา 1 (ชั้น5) โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26

ข่าว/ภาพ : ส่วนพัฒนากายภาพ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2561