รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวภัทรตา สงวนนาม นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ได้รับทุนรัฐบาลเกาหลี
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวภัทรตา สงวนนาม ชั้นปีที่ 4 นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับทุนรัฐบาลเกาหลี เพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ Sun Moon University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีข่าว/ภาพ : คณะวิศวกรรมศาสตร์


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2561