รอบรั้ว มศว
 
คณะกายภาพบำบัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Scoliosis exercise for physical therapy practice
 
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Scoliosis exercise for physical therapy practice ช่วงที่ 1 สำหรับนักกายภาพบำบัดที่เป็น CI เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร และช่วงที่ 2 สำหรับนักกายภาพบำบัดทั่วไปและศิษย์เก่า วันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี Assoc. Prof. Dagmar Pavlu, PhD. จาก Department of Physiotherapy, Faculty of Physical Education and Sport, Charles University, Czech Republic เป็นวิทยากร


ข่าว/ภาพ : คณะกาบภาพบำบัด


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2561