รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์ มศว
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)ขอแสดงความยินดีกับนิสิตแพทย์พีรพัฒน์ จารุพินทุโสภณ
นิสิตแพทย์วริศ มีชูชีพ และนิสิตแพทย์ชัสมา ไตรสุริยธรรมา ที่ได้รับรางวัล Best Poster และโครงการ Promoting Childhood Development นิสิตแพทย์คณินท์ วิภาชศิลป์ คณะแพทยศาตร์ มศว ร่วมกับนิสิตอีก 2 ท่าน จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชและคณะแพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์ โดยเข้าร่วมประกวดโครงการทดสอบพัฒนาการในเด็กก่อนวัยเรียนและให้การสร้างเสริมสุขภาพเรื่องการเรียนรู้ และได้รับรางวัลในโครงการ Bootcamp ใน 2017 การแข่งขัน-5 th HePPcon 2018 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561

ข่าว/ภาพ : งานผลิตสื่อ และประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 5 เมษายน 2561