รอบรั้ว มศว
 
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับมอบหุ่นยางเพื่อฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)
 
นายแพทย์เอนกชัย ดกพฤกษ์ หัวหน้าสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับมอบบริจาคหุ่นยางเพื่อฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) จากนายเอกชัย สกุณา และ นางสง่า ทองกำเหนิด ซึ่งหุ่นยางเพื่อการฝึก CPR นี้ มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561
ข่าว / หน่วยสื่อสารองค์กร งานบริหารทรัพย์สิน
ภาพ / งานเวชนิทัศน์


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2561