รอบรั้ว มศว
 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภูริชญา เหล่าจำเริญ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภูริชญา เหล่าจำเริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ที่ประสบความสำเร็จได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ไปศึกษาระดับปริญญาตรี The Japanese Language and Japanese Studies Program (TUFS-JLJSP) ที่ Tokyo University of Foreign Studies ในสาขา School of International and Area (Japan Studies)

ข่าว/ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2561