รอบรั้ว มศว
 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว รับมอบรถยนต์โดยสารปรับอากาศหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน รองอธิการฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ณัฐวุธ แก้วสุทธา คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รับมอบรถยนต์โดยสารปรับอากาศหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เพื่อการดำเนินงานสนองพระราชปรารถพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ที่ต้องการให้ทันตแพทย์ไปช่วยดูแลบำบัดทุกข์ ให้แก่เด็กนักเรียนและประชาชนที่อยู่ห่างไกล ของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา


ข่าว/ภาพ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว


 
แหล่งข้อมูล :: อื่นๆ   ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561