Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล หัวหน้าศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มศว


ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล
หัวหน้าศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มศว
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold medal) และรางวัลพิเศษ (Special award)
จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association
ผลงานนวัตกรรมที่จับดินสอแบบสามนิ้ว (Tripod pencil grip)
เพื่อช่วยเด็กวางตำแหน่งนิ้วในการจับดินสอได้ถูกวิธี ถูกตามหลักการยศาสตร์
ลดปัญหาปวดกล้ามเนื้อมือและแขน ทำให้เขียนหนังสือได้นานขึ้น และลายมือสวยขึ้น
ในงาน 17th International Invention and Innovation Show
ณ เมืองกาตอวิตแซ ประเทศโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2567
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว นางสาวปฐณีย์ วัฒนกุล
E-mail ผู้ส่งข่าว pattaneew@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 7 มิถุนายน 2567  ถึง   30 มิถุนายน 2567
Level2