Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2568


ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) แจ้งเรื่องทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2568
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จาก TUSEF@fulbrighthai.org เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยผู้สมัครกรอกใบสมัคร Online ที่ https://apply.iie.org/flta2025
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว Nichapat Ruamsanit
E-mail ผู้ส่งข่าว nichapatr@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 4 มีนาคม 2567  ถึง   31 พฤษภาคม 2567
Level2