Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

[เปิดรับสมัคร] ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่ (ปลุกพลัง สร้างทีม เพื่อการพัฒนาทรัพยากร


[เปิดรับสมัคร]
📣📣ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่
(ปลุกพลัง สร้างทีม เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้วยกิจกรรมนันทนาการ)

📅ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม 2567
🏫ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

📌อัตราค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียน 15 ท่านแรก 5900 บาท
จากราคาปกติ 6900 บาท (ด่วนจำนวนจำกัด)

ลงทะเบียน https://bit.ly/47jPVnM
กำหนดการ https://bit.ly/3FLIud0
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61553174750197
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว จารีรัตน์ จันทร์สำเภา
E-mail ผู้ส่งข่าว jareerat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 13 พฤศจิกายน 2566  ถึง   10 มกราคม 2567
Level2