Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

การให้บริการชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 กันยายน 2566


บริการให้เช่าชุดครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว
โดยร้านครุยสุกัญญา
ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 กันยายน 66 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
เวลา 10.00 น. – 16.00 น.
สถานที่ โถงชั้น 2 อาคารเรียนรวม หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ มศว ประสานมิตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
095-569-5526 คุณเอ๋
095-165 9542 คุณเก๋
รายละเอียดตามแนบ
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 29 สิงหาคม 2566  ถึง   10 ตุลาคม 2566
Level2