Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการบริการวิชาการเรื่อง ไวรัส HPV ไม่เลือกเพศ


ขอเชิญ.. นิสิต บุคลากร
เข้าร่วมบรรยายถึงความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัส HPV ทั้งในเพศชายและเพศหญิง

#นิสิตที่เข้าร่วมจะได้รับบันทึกกิจกรรมหมวดเลือก

ถ่ายทอดสด ZOOM, Facebook https://www.facebook.com/Swuclinic/

ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น.

ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Topic: โครงการบริการวิชาการเรื่อง ไวรัส HPV ไม่เลือกเพศ
Time: Sep 28, 2022 12:30 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91767414936?pwd=TnNlYkVVeVY0algzbHVNMi9HY1lrdz09

Meeting ID: 917 6741 4936
Passcode: 627373

28 ก.ย. 65

13:00-
13:30

บรรยาย: ลงทะเบียน (เช็ครายชื่อ)
28 ก.ย. 65

13:30-
15:00

บรรยาย: บรรยายถึงความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัส HPV ทั้งในเพศชายและเพศหญิง
รวมถึงแนวทางการป้องกันโรคและมะเร็งต่างๆ ที่เกิดจากเชื้อ HPV

ถาม–ตอบ (Q&A) โดยแพทย์หญิงอสมา วาณิชตันติกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขามะเร็งนรีเวช

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก
ผู้ส่งข่าว swuclinic
E-mail ผู้ส่งข่าว swuclinic1234@gmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 5 กันยายน 2565  ถึง   28 กันยายน 2565
Level2