Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2566


ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)แจ้งเรื่องทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2566 (รายละเอียดดังแนบ) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการสมัครได้ที่ TUSEF@fulbrightthai.org โดยผู้สมัครกรอกใบสมัคร online ที่ http://apply.iie.org/flta2023 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว Buppachat
E-mail ผู้ส่งข่าว buppach@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 27 เมษายน 2565  ถึง   30 พฤษภาคม 2565
Level2