Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

การให้บริการชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ รอบที่ 1


ร้านครุยสุกัญญาจะเข้าให้บริการชุดครุย, ชุดสูท และ ชุดข้าราชการปกติขาว
ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564
(เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ) ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
สถานที่อาคารเรียนรวม หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (บริเวณโถงชั้น 2)
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 5 ตุลาคม 2564  ถึง   31 ธันวาคม 2564
Level2