Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

จัดโครงการปฐมนิเทศ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร


กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
นิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 64
📍ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
แสกน QR Code

4 ส.ค. 64

08:30-
16:30

เสวนา: โครงการปฐมนิเทศ
“AI shift for the future”
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
 27182

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ผู้ส่งข่าว กันย์ชิสา
E-mail ผู้ส่งข่าว kunchisa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 21 กรกฎาคม 2564  ถึง   4 สิงหาคม 2564
Level2