Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพนางลัดดาภรณ์ พิพัฒน์เขมากร


ด้วยนางลัดดาภรณ์ พิพัฒน์เขมากร (พี่แตน) อดีตข้าราชการสังกัดส่วนบริหารงานกลาง ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เจ้าภาพได้ตั้งสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัศาลา 1 ดทุ่งลานนา ซอยเฉลิมพระเกียรติ 28

กำหนดการ
20 กรกฎาคม 2564 - รดน้ำศพ 16.00น. สวดพระอภิธรรมศพ 18.00 น.
21 กรกฎาคม 2564 - สวดพระอภิธรรมศพ 18.00 น.
22 กรกฎาคม 2564 - สวดพระอภิธรรมศพ 18.00 น.
26 กรกฎาคม 2564 - ฌาปนกิจศพ 16.00 น.
มหาวิทยาลัยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมา ณ ที่นี้
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนบริหารงานกลาง
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 20 กรกฎาคม 2564  ถึง   26 กรกฎาคม 2564
Level2