Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ตลาดนัด มศว ขยายเวลาปิดให้บริการถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564


ตลาดนัด มศว ประสานมิตร
ขยายเวลาหยุดให้บริการ จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

——————————————————————————
งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
13 กรกฎาคม 2564
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นายภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว Pakhawat @g.Swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 13 กรกฎาคม 2564  ถึง   13 สิงหาคม 2564
Level2