Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

อบรมโครงการบริการวิชาการ "เสริมกำลังใจ สร้างภูมิคุ้มกันจิต ผ่านช่วงโควิดไปด้วยกัน"


ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมโครงการบริการวิชาการ "เสริมกำลังใจ สร้างภูมิคุ้มกันจิต ผ่านช่วงโควิดไปด้วยกัน"
ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 18.00 - 19.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

สนใจเข้าร่วมอบรมฟรี
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 เมษายน 2564

https://qrgo.page.link/Usk9w


21 เม.ย. 64

18:00-
19:00

พิเศษ: อบรมโครงการบริการวิชาการ "เสริมกำลังใจ สร้างภูมิคุ้มกันจิต ผ่านช่วงโควิดไปด้วยกัน"

ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom
 16077

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 19 มีนาคม 2564  ถึง   21 เมษายน 2564
Level2