Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

SWUTEL คนละครึ่ง


SWUTEL คนละครึ่ง ! 🏨
📣 เปิดเทอมนี้ สวูเทล ขอมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ สู้โควิด -19
❤️ รับไปเลยส่วนลด 50% ไม่ต้องรอลงทะเบียน ! ใช้สิทธิ์ได้เลย
⭐️ จากปกติราคา 2500 บาท /คืน เหลือเพียง 1,250 บาท* /คืน
🕛 ระยะเวลาโปรโมชั่น
⭐️ เริ่มตั้งแต่ : 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2564
⭐️ ติดต่อสำรองห้องพักได้ที่
☎️ โทร. 02 169 1000-1 / 087 700 2501
📲 Line ID : swutel
📧 E-mail : swutel@hotmail.com
* ราคาสำหรับห้องพักแบบ Superior
** ราคาสำหรับ 2 ท่าน รวมอาหารเช้า
#SWUTEL #SwutelHotel #SWU
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน โรงแรมสวูเทล
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 28 มกราคม 2564  ถึง   31 มีนาคม 2564
Level2