Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2563


งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต รับสมัครนิสิตเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2563 (รอบคัดเลือกภายในมหาวิทยาลัย) ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 8,500 บาท เพื่อคัดเลือกตัวแทนนิสิต มศว เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดรับสมัครตั้งบัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ติดต่อขอรับ-ส่งใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต โทร. 02-6495000 ต่อ 12089 , 15351 Email : anirutm@g.swu.ac.th หรือ http://studentaffairs.op.swu.ac.th


เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 18 พฤศจิกายน 2563  ถึง   15 ธันวาคม 2563
Level2