Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ตลาดนัด มศว ประสานมิตร หยุดให้บริการ 1 วัน


[งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์]

♦️ประกาศ ตลาดนัด มศว ประสานมิตร ♦️

หยุดให้บริการ 1 วัน

เนื่องจากวันหยุดพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 17 พฤศจิกายน 2563  ถึง   19 พฤศจิกายน 2563
Level2