Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563


ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับพระราชทานให้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดมัชฌิมาวาส ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญท่านและครอบครัว ร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าว ตามกำลังศรัทธา และเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยขอความกรุณาโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มศว ประสานมิตร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-5-69905-6 ชื่อบัญชี เงินบริจาคสมทบกฐินพระราชทาน มศว ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563

พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน
การแต่งกาย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กรรมการดำเนินงาน ผู้แทนจากหน่วยงาน ชมรมผู้สูงอายุ บุคลากร ผู้ร่วมงาน แต่งชุดไทย ผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองหรือชุดสุภาพ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
การแต่งกาย
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ข้าราชการ กรรมการดำเนินงาน ผู้แทนจากหน่วยงาน แต่งเครื่องแบบปกติขาว
พนักงานมหาวิทยาลัยแต่งกายชุดพนักงานมหาวิทยาลัย แต่งกายชุดสากลนิยม หรือชุดสุภาพ
2. คณาจารย์ บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติ ที่เดินทางไปร่วมพิธี แต่งกายชุดสากลนิยม หรือชุดสุภาพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2258-4007
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 29 กันยายน 2563  ถึง   24 ตุลาคม 2563
Level2