Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

แจ้งปิดบริการชั่วคราว ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563


โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก มีความประสงค์เข้าร่วมงาน วันมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จึงมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราว ในวันพุธที่ 16 ก.ย. 2563 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 17 ก.ย. 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก
ผู้ส่งข่าว น.ส. สุนทรี ไพริน
E-mail ผู้ส่งข่าว suntree.p14@gmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 11 กันยายน 2563  ถึง   16 กันยายน 2563
Level2