Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

รอบที่ 1 การให้บริการวัดตัวชุดครุย ชุดสูท และ ชุดข้าราชการ


[งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์]

ประกาศ การให้บริการวัดตัวชุดครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว

📍ร้านครุยสุกัญญาจะเข้าให้บริการ วัดตัวชุดครุย, ชุดสูท และ ชุดข้าราชการปกติขาว รอบที่ 1 📍

ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กันยายน 2563
เวลา 10.00 - 16.00 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (ตึก 400 ล้าน)

🔸 สำหรับผู้ที่จะจองชุดครุยระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ให้รีบเข้ามาดำเนินการในช่วงต้น เนื่องจากระยะเวลาในการผลิตชุดครุยต้องใช้เวลาค่อนข้างมากเพราะเป็นงานละเอียด 🔸

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อร้านครุยสุกัญญา
081 – 9844646, 081 – 6591202

รายละเอียดตาม link ที่แจ้งนะครับ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 26 สิงหาคม 2563  ถึง   26 พฤศจิกายน 2563
Level2