Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ทุน Fulbright ทุนวิจัย TVS และ ทุนวิจัย JRS/JRS-TRF ประจำปีการศึกษา 2564


มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา(Fulbright) เปิดรับสมัครชิงทุนทำวิจัยหรือสอน
ในสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการ
Fulbright Thai Visiting Scholar (TVS)

และทุนวิจัยสำหรับทำวิทยานิพนธ์ในสถาอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการ
Fulbright Junior Research Scholarship Program
(JRS/JRS-TRF)

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์แนบ และส่งใบสมัครก่อนวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว เอกรินทร์ โสมรักษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ekarin@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 30 กรกฎาคม 2563  ถึง   8 ตุลาคม 2563
Level2