Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ประกาศสมัครสอบชิงทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program 2564


มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
เปิดรับสมัครทุน Hubert H.Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2564
เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นต้น จำนวน 1-3 คน
โดยทุนนี้ "สำหรับผู้บริหารระดับกลาง" เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ สหรัฐอเมริกา

ผู้สนใจสมัครชิงทุน สามารถดูรายละเอียดตามลิงค์แนบ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. 63 - 5 มิ.ย. 63
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว เอกรินทร์ โสมรักษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ekarin@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 11 มีนาคม 2563  ถึง   4 มิถุนายน 2563
Level2