Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

พิธีพระราชทานเพลิงศพ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา2562


คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่คณะแพทยศาสตร์ มศว รวม 39 ดวงใจ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ และญาติอาจารย์ใหญ่ ในวันที่ 14 มีนาคม 2563
ช่วงเช้า พิธีสงฆ์ และการแสดงธรรมเทศนา สวดพระพุทธมนต์ สวดมาติกา – บังสุกล และพิธีมอบเกียรติแก่ญาติของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ณ อาคารหอประชุม มศว
ช่วงบ่าย พิธีทอดผ้าป่าบังสุกล พิธีกล่าวคำขอขมาอาจารย์ใหญ่ และพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดอุทัยธาราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร


14 มี.ค. 63

08:00-
12:00

พิเศษ: พิธีพระราชทานเพลิงศพ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา2562
ณ อาคารหอประชุม มศว
 022601532
14 มี.ค. 63

13:00

พิเศษ: พิธีพระราชทานเพลิงศพ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา2562
ณ วัดอุทัยธาราม แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 022601532


หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 7 กุมภาพันธ์ 2563  ถึง   14 มีนาคม 2563
Level2