Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันที่ 9-16 มกราคม 2563 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะปิดทำการชั่วคราว


ด้วยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ได้จัดโครงการวันเด็ก ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 สถาบันจึงต้องไปเตรียมงาน ในวันที่ 9-10 มกราคม 2563 และ โครงการพัฒนาบุคลากร ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563

จึงแจ้งขอปิดให้บริการสำนักงานสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ (ชั่วคราว) เพื่อจัดเตรียมงานวันเด็กและโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 และจะเปิดทำการในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว นายภาณุมาศ พุกกลิ่น
E-mail ผู้ส่งข่าว panumasp@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 8 มกราคม 2563  ถึง   16 มกราคม 2563
Level2