Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562


รับสมัครนิสิตอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2562 ติดต่อได้ที่ ชั้น 2 อาคารบริการกลาง ศูนย์บริหารกิจการหอพัก (วันและเวลาทำการ) สอบถามรายละเอียด 037-395520
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 6 มกราคม 2563  ถึง   31 มกราคม 2563
Level2