Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

4 ธันวาคม 2562 ขอเชิญร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวอาศิรวาท ขับร้องเพลง และวางพวงมาลัย เพื่อเทิดพระเกียรติ


ขอเชิญร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวอาศิรวาท ขับร้องเพลง และวางพวงมาลัย เพื่อเทิดพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โครงการ 5 ธันวาคม บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งทวยราษฎร์ และวันชาติของชาวไทย ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
🔺 ทั้งนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการ “พ่อแห่งชาติ บรมนาถแห่งแผ่นดิน”
🔻และขอเชิญผู้ร่วมงานร่วมเพ้นท์ถุงผ้า เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาล
สำหรับใส่ยาให้กับผู้ป่วย

หมายเหตุ : ขอเชิญแต่งกายด้วยผ้าไทยสีเหลือง

4 ธ.ค. 62

07:30

พิเศษ: พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวอาศิรวาท ขับร้องเพลง และวางพวงมาลัย เพื่อเทิดพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15651

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 28 พฤศจิกายน 2562  ถึง   4 ธันวาคม 2562
Level2