Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรมราชบพิตรรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรมราชบพิตรรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเป็นราชสักการะแด่สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยภายในงานจะมีกิจกรรมพิธีสงฆ์ ตักบาตรอาหารแห้ง และฟังธรรมเทศนา หัวข้อ "บรมราชบพิตรรำลึก" โดย พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลยาโณ)
ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกีรยติแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง
พร้อมร่วมบริจาคของที่ไม่ใช้แล้วแก่วัดสวนแก้ว ตลอดจนเลือกซื้อสินค้าในโครงการของวัดสวนแก้ว

11 ต.ค. 62

07:00-
09:30

พิเศษ: โครงการบรมราชบพิตรรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 12064

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 2 ตุลาคม 2562  ถึง   11 ตุลาคม 2562
Level2