Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับพระราชทานให้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง เป็นประจำทุกปี
ในเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับพระราชทานให้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562
จึงขอเรียนร่วมทำบุญกับวัดสุปัฎนารามวรวิหารได้ที่ ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2561
หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มศว ประสานมิตร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 980-5-69905-6 ชื่อบัญชี เงินบริจาคสมทบกฐินพระราชทาน มศว และกรุณาส่งสำเนาการโอนเงินแนบกับแบบฟอร์ม ส่งคืน ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือโทรสาร ส่วนการคลัง 02-260-0244, 02-260-2140, 02-664-2054 ส่วนบริหารงานกลาง 02-258-4007 ส่วนกิจการนิสิต 02-260-9557

26 ต.ค. 62

08:00

พิเศษ: พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562
ณ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 022600244

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 10 กันยายน 2562  ถึง   26 ตุลาคม 2562
Level2