Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2562


ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตทุกท่านเข้าร่วมโครงการ "พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะกายภาพบำบัด ประจำปี 2562" ครบรอบ 26 ปี ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดโครงการวันที่ 30 สิงหาคม 2562

- กิจกรรมที่ 1 สืบสานอนุรักษ์การทำขนมไทย
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
เวลา 13.00 - 16.30 น. บริเวณโถงด้านหน้าเมเจอร์

- กิจกรรมที่ 2 พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ประจำปี 2562" (ขอความร่วมมือ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน แต่งกายด้วยชุดไทย หรือชุดผ้าไทย)
ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
เวลา 08.00 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่คณะกายภาพบำบัด

ดูกำหนดการได้ที่ http://healthsci.swu.ac.th/node/797
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน คณะกายภาพบำบัด
ผู้ส่งข่าว ศุภลักษณ์ ฉายากุล
E-mail ผู้ส่งข่าว supalux@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 5 สิงหาคม 2562  ถึง   31 สิงหาคม 2562
Level2