Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ครบรอบ 25 ปี


คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 25 ปี ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์
โดยมีกำหนดการดังนี้
07.00 น. ลงทะเบียน
ถวายภัตตาหารเช้า
07.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ถวายสังฆทาน
ตักบาตรอาหารแห้ง
08.00 น. รับช่อดอกไม้แสดงความยินดี บริเวณโถงชั้น 1
อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์

23 ส.ค. 62

07:00-
10:00

ประชุม: วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบ 25 ปี
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ และหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15855

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว sunun khouhun
E-mail ผู้ส่งข่าว sunankh@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 19 กรกฎาคม 2562  ถึง   23 สิงหาคม 2562
Level2