Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

เหลือเวลาส่งแบบฟอร์มจองห้องพัก 3 วันสุดท้าย


[3 วันสุดท้าย] นิสิตชั้นปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2562 เหลือเวลาส่งแบบฟอร์มจองห้องพัก 3 วันสุดท้าย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 พ.ค. 62 เท่านั้น ส่งแบบฟอร์มจองห้องพักได้ที่ อาคารบริการกลาง ชั้น 2 เวลา 8.30 - 16.30 น.
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 15 พฤษภาคม 2562  ถึง   17 พฤษภาคม 2562
Level2