Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562 ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวัน แจ้งปิดทำการ


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 62 ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และโรงแรมมโนรา บีช รีสอร์ทแอนด์สปา เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนจึงขอแจ้งปิดทำการ ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562 และจะเปิดดำเนินการในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ผู้ส่งข่าว keerati
E-mail ผู้ส่งข่าว k.sirisombut@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 3 พฤษภาคม 2562  ถึง   17 พฤษภาคม 2562
Level2