Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562


สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
ขอเชิญร่วม.. .
งานมหกรรมมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
ณ บริเวณหอพระ (พระพุทธภควาวิจิตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ องครักษ์
.
ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย
เริ่มเวลา 06.30 น. เป็นต้นไป
-ถวายภัตตาหารพระสงฆ์
-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 71 รูป
-รดน้ำขอพรผู้สูงอายุและผู้บริหาร
-ประกวดการแต่งกายชุดไทย
-เล่นน้ำสงกรานต์

22 เม.ย. 62

ทั้งวัน

พิเศษ: ขอเชิญร่วมงานมหกรรมมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562

บริเวณหอพระ (พระพุทธภควาวิจิตร) มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ องครักษ์


หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว นางสาวกิติยา ชูชมฉาย
E-mail ผู้ส่งข่าว kitiyac@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 10 เมษายน 2562  ถึง   23 เมษายน 2562
Level2