Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน (ไม่มีค่าลงทะเบียน)


ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นิสิต มศว และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน จัดโดยคลินิกกายภาพบำบัด มศว (ประสานมิตร)

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ทุกหัวข้ออบรมไม่มีค่าลงทะเบียน)
1.ปวดไหล่จากต้นคอ หรือปวดคอจากข้อไหล่ อย่านิ่งดูดาย
วิทยากรโดย ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ
พฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30-11.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/v9pJitVr0AzAoD7z1

2.เสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย เพื่อการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพ
การฝึกความแข็งแรงให้เหมาะสมกับชนิดกีฬา และการเลือกใช้ โปรตีน เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อสำหรับการออกกำลังกาย
วิทยากรโดย กภ.ศรายุทธ นามไพร
พุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-11.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/6bBOgSLoXkFdcUjy1

3.ไขปัญหาเรื่องเข่า: ข้อเสื่อม เอ็นอักเสบ กล้ามเนื้ออักเสบ เพื่อตอบโจทย์การออกกำลังกายที่ต้องการ
วิทยากรโดย ผศ.ดร. ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ
อังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-11.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/vGA0OzFMXDyQQAQ03

**ทุกหัวข้อ บรรยายที่ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร
ชั้น 6 อาคารบริการ: ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน คลินิกกายภาพบำบัด
ผู้ส่งข่าว ศุภลักษณ์ ฉายากุล
E-mail ผู้ส่งข่าว supalux@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 24 มกราคม 2562  ถึง   26 กุมภาพันธ์ 2562
Level2