Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการเเพทย์ (อาจารย์ใหญ่)


ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับนิสิตเเพทย์และนิสิตทันตแพทย์ กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการเเพทย์ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 โดยภาคเช้าจัดที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และภาคบ่ายจัดที่วัดอุทัยธาราม
สอบถามรายละเอียดติดต่อ 02-2601532

2 มี.ค. 62

08:30-
15:30

พิเศษ: พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการเเพทย์ (อาจารย์ใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2561
วัดอุทัยธาราม
 02-2601532

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 24 มกราคม 2562  ถึง   2 มีนาคม 2562
Level2