Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการ "มุมมองทางการเมืองต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคม"


คณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการ "มุมมองทางการเมืองต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคม" โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13:30 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 11743
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว สรญา สวนสมัย
E-mail ผู้ส่งข่าว soya2513@gmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 10 มกราคม 2562  ถึง   16 มกราคม 2562
Level2