Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก 2562


ขอเชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประชาคมชาว มศว ร่วมงาน โครงการวันเด็ก ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน”
ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

พบกับซุ้มกิจกรรม เกมส์ สาระน่ารู้ต่างๆ จากหน่วยงานภายใน มศว ที่มาร่วมจัด พร้อมร่วมลุ้นของรางวันของแต่ละซุ้ม รวมถึง ชมการแสดงผลงานนวัตกรรมวิทยาลัยเทคนิคนครนายก การแสดงจากโรงเรียนละแวกอำเภอองครักษ์ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ การแสดงจากนิสิต มศว และ ลุ้นรางวัลใหญ่จากผู้บริหาร คณาจารย์ และ บุคลากร ของมศว


โดยงานจะจัดตั้งแต่เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว กฤศณัฏฐ์ ดิลกศิริธนภัทร์
E-mail ผู้ส่งข่าว kritsanat.d@hotmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 2 มกราคม 2562  ถึง   12 มกราคม 2562
Level2