Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญชวนนิสิตประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ (รอบคัดเลือกตัวแทน มศว)


ส่วนกิจการนิสิต เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ (รอบคัดเลือกตัวแทน มศว) ชิงทุนการศึกษากว่า 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ประกวดในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 22 ตุลาคม 2561 ที่ งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ทั้งประสานมิตร และองครักษ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2649 5000 ต่อ 21307
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 10 ตุลาคม 2561  ถึง   22 ตุลาคม 2561
Level2