Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561


ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับพระราชทานให้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดพระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
มหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญท่านและครอบครัวร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ท่านสามารถแจ้งความจำนงได้ที่ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มศว ประสานมิตร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 980-5-69905-6 ชื่อบัญชี เงินบริจาคสมทบกฐินพระราชทาน มศว ภายในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เพื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะได้รวบรวมถวายวัดพระแก้วต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์/โทรสาร 02-258-4007

17 พ.ย. 61

06:00-
13:00

พิเศษ: พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561
ณ พระอารามหลวง วัดพระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 022584007

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 25 กันยายน 2561  ถึง   17 พฤศจิกายน 2561
Level2